Sutvirtinimas

Sutvirtinimas iš tikrųjų įspaudžia sieloje neišdildomą dvasinį ženklą, „žymę“, rodančią, kad Jėzus Kristus įspaudė krikščioniui savo Dvasios antspaudą, duodamas jam iš aukštybių jėgos būti Jo liudytoju (KBK 1304).

Dėl pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui prašome kreiptis į parapijos kleboną tel.: 8 600 08511 (kun. Vytautas).