Moterų maldos grupė

„Jei tu pažintum Dievo dovaną!“ (Jn 4, 10). Maldos stebuklas pasirodo kaip tik ten, prie šulinių, kur ateiname ieškoti vandens: ten Kristus pasitinka kiekvieną žmogų; Jis pirmas ieško mūsų ir paprašo: „Duok man gerti“ (Jn 4, 7). Jėzus yra ištroškęs, Jo prašymas kyla iš mūsų trokštančio Dievo gelmių. Žinome mes tai ar ne, bet maldoje susiduria ir Dievo, ir mūsų troškulys. Dievas trokšta, kad mes Jo trokštume (KBK 2560)

Moterų maldos grupelė mūsų parapijoje gyvuoja jau daugiau nei 10 metų. Grupelė susitinka kiekvieną antradienį; 18:00 val. dalyvauja šv. Mišiose bažnyčioje, po to meldžiasi ir bendrauja.

Daugiau informacijos: 867348377 (Marija)