Namų Bažnyčia

Mūsų dienų pasaulyje, kuris tikėjimui dažnai esti svetimas ir net priešiškas, tikinčios šeimos yra nepaprastai reikšmingos kaip gyvo ir pavyzdingo tikėjimo židiniai. Dėl to Vatikano II Susirinkimas pagal seną tradiciją šeimas vadina Ecclesia domestica [namų Bažnyčia]. Šeimoje „tėvai savo vaikams turi būti pirmi tikėjimo skelbėjai žodžiu ir pavyzdžiu ir puoselėti kiekvienam būdingą pašaukimą, ypač – šventąjį pašaukimą.“ (KBK 1656)

Namų Bažnyčia – tai katalikiška šeimų bendruomenė, vienijanti šeimas, kurios nori drauge augti tikėjime, gyventi pagal Dievo Žodį, semtis jėgų iš sakramentų, ypač Eucharistijos, dalintis šeimoje patiriamais džiaugsmais ir iššūkiais. Bendruomenę lydi šeima iš Lenkijos, dalyvaujanti ir vedanti susitikimus, bei kunigas. Susitikimų, kurie vyksta kartą per mėnesį, metu būna agapė, pasidalinimas, malda, Šventojo Rašto skaitymas, pristatoma tam tikra tema.

Bendruomenėje dalyvaujančios šeimos įsipareigoja siekti sutuoktinių dialogo, melstis asmeninę, sutuoktinių ir šeimos maldą, skirti laiko adoracijai, Šventojo Rašto skaitymui, dalyvauti rekolekcijose.

Namų Bažnyčioje gali dalyvauti šeimos, kuriose sutuoktiniai yra priėmę Santuokos sakramentą. Susitikimai vyksta lenkų kalba.

Daugiau informacijos: 8 605 35775 (Božena)