Eucharistija

Eucharistija tinkamai išreiškia ir nuostabiai ugdo dieviškojo gyvenimo bendrystę bei Dievo tautos vienybę, ant kurių laikosi Bažnyčia. Eucharistija yra viršūnė tos veiklos, kuria Dievas Kristuje šventina pasaulį, ir to kulto, kurį žmonės teikia Kristui ir per Jį Šventojoje Dvasioje Tėvui.“ (KBK 1325)

Vaikų pasiruošimas Pirmajai šv. Komunijai mūsų parapijoje prasideda spalio mėn.

Dėl registracijos prašome kreiptis į parapijos kleboną tel.: 8 600 08511 (kun. Vytautas).