Kvietimas

„Maldos gyvenimas yra nuolatinis buvimas Triskart Švento Dievo akivaizdoje ir bendrystė su Juo. Ta gyvenimo bendrystė yra visuomet galima, nes Krikštu mes tapome viena su Kristumi. Būdama bendrystėje su Kristumi ir plisdama Jo Kūne – Bažnyčioje, malda tampa krikščioniška.” (KBK 2565)

Kursas KVIETIMAS remiasi Šv. Ignaco Lojolos „Dvasinėmis pratybomis” ir yra adaptuotas labai užimtiems, skubantiems žmonėms. Tai 36 savaičių trukmės programa.

Pagal jėzuito Mark Link paruoštą knygelę-programą „Kvietimas” kasdien meldžiamės, skaitome ir apmąstome Šventojo Rašto ištrauką, nedidelį tekstuką bei ieškome Dievo veikimo apraiškų, Jo buvimo ir kalbėjimo čia ir dabar, mūsų gyvenimuose.

Kartą per savaitę, antradieniais, susitinkame grupelėje pasidalinti savo įžvalgomis. Du kartus per metus rengiame rekolekcijas.

Daugiau informacijos: 8686 27 727 (Teresė)