Šeimų grupė

„Štai aš stoviu prie durų ir beldžiuosi: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi” (Jn 3, 20). Atvedėme savo vaikus Pirmosios šv. Komunijos, o vaikai parsivedė namo Viešpatį. Įsileidome Jėzų į savo šeimas, ir nuo šiol Jis vakarieniauja su mumis, o mes – su Juo.

Šeimų grupė renkasi vieną kartą per mėnesį. Susitikimuose dalyvauja šeimos su įvairaus amžiaus vaikais, ateiname po vieną ar poromis. Kiekvienas šeimų grupėje – labai laukiamas ir ypatingas. Drauge švenčiame šv. Mišias, giliname tikėjimą skaitydami krikščioniškus tekstus, dalinamės savo kasdiene tikėjimo patirtimi šeimose, meldžiamės vieni už kitus, stipriname sunkumuose ir tiesiog džiaugiamės bendryste, taip pat dalyvaujame rekolekcijose, patarnaujame šeimoms, kurių vaikai mūsų parapijoje ruošiasi Pirmajai šv. Komunijai.

Dvasinėje kelionėje mus lydi sesuo vienuolė, katechetai ir kunigai.

Daugiau informacijos: 8 619 77997 (Irma)