Bažnyčia „karštai ir pabrėžtinai ragina ir visus krikščionis […] dažnu Šventųjų Raštų skaitymu įgyti ‘Viešpaties Jėzaus Kristaus pažinimo didybę’ (Fil 3, 8). ‘Juk nepažinti Raštų reiškia nepažinti Kristaus’.“ (KBK 133)

 

 

Šventojo Rašto skaitymo grupelė mūsų bažnyčioje renkasi kiekvieną antradienį 19,00 val.

Daugiau informacijos tel.: 867067750 (Dainius)