Trijų karalių iškilmė

Sausio 6-ąją, pirmadienį, Trijų karalių iškilmė. Laukiame Jūsų šv. Mišiose 17:00 (lenkų k.) ir 18:00 (lietuvių k.) ...
Plačiau

Kalėdinis muzikos vakaras

Sausio 4 d. 19:00 val. mūsų bažnyčioje vyks kalėdinis muzikos vakaras. Dalyvauja: Vilniaus Švč. M. Marijos Nekalt. Prasidėjimo parapijos mišrus ...
Plačiau

Sutik Naujuosius... bažnyčioje!

Nusibodo švęsti taip pat? Naujuosius Metus sutik bažnyčioje! Programa: 22:00 val. adoracija ir šventinis šlovinimas, 23:00 val. šv. Mišios, palydint ...
Plačiau

Pamaldų laikas per kūčias ir šv. Kalėdas

Kviečiame drauge švęsti šv. Mišias: Gruodžio 24 d. 19:00 PL; 21:00 LT Gruodžio 25 d. sekmadienio tvarka. Gruodžio 26 d. ...
Plačiau

Vakaras "Šv. Kalėdų belaukiant"

Gruodžio 11 d. (trečiadienį) 18 val. mūsų bažnyčioje vyks adventinis vakaras. Dalyvauja choras "Vilnius" (vad. Artūras Dambrauskas) ir Vilniaus Broniaus ...
Plačiau

A. a. kun. Stanislovo Lidžio paminėjimas

Lapkričio 24-ąją, per Kristaus Karaliaus iškilmę, minėjome dar vieną mūsų parapijai svarbią sukaktį – ilgamečio Žvėryno bažnyčios klebono (1969–1990) a.a ...
Plačiau

Vilties liepsna

Lapkričio 3 d., sekmadienį, kviečiame prisiminti visus mirusius nuo priklausomybių. 16:00 val. "Vilties giesmė". 17:00 val. šv. Mišios Po šv ...
Plačiau

Pamaldų tvarka lapkričio 1 ir 2 d.

Lapkričio 1 d. (penktadienis) – Visų Šventųjų iškilmė Šv. Mišios sekmadienio tvarka: 10.00 val. (lietuvių k.) 11.30 val. suma (lietuvių ...
Plačiau

Kursas "Pašaukti Gyvenimui"

Spalio 3 d. 18:30 val. mūsų bažnyčioje pradedamas tikėjimo gilinimo kursas „Pašaukti Gyvenimui“. Šis kursas, vykdomas pagal programą „Tikėjimo pagrindai“, ...
Plačiau

Kursas "Kvietimas"

Mūsų parapijoje prasideda kursas KVIETIMAS. Jis remiasi Šv. Ignaco Lojolos „Dvasinėmis pratybomis“ ir yra adaptuotas labai užimtiems, skubantiems žmonėms. Tai ...
Plačiau