lt  pl
 

 
Caritas
caritas.gif

Nasz parafialny Caritas jest ruchem duchownych i wiernych Kościoła Katolickiego działającym od 1988 r., którego celem jest troska o moralny rozwój społeczeństwa.

Poprzez prawdę i miłość chcemy stworzyć społeczeństwo dążące do prawdziwych wartości. Pragniemy pomóc ludziom w dążeniu do prawdziwego szczęścia wzmacniając w nich poczucie solidarności i miłosierdzia wobec nieszczęśliwych i błądzących.

Wolontariusze działają na podstawie prawa cywilnego i kościelnego.

Sfery naszej działalności to: pomoc w nieszczęśliwych zdarzeniach, pomoc najbiedniejszym, chorym, bezdomnym, wysluchanie skarg, zachęcanie do konkretnych rozwiązań problemów.

Caritas pracuje w każdy poniedziałek w godz. od 17 do 19

Sėlių 19 tel. 275 4643

koordynator Caritas Violeta Kurtinaitienė

 

 

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Sėlių g. 17, Vilnius LT-08125, tel. +370 6 000 85 11

kunigasvytautas@gmail.com
Malda
Visagali amžinasis Dieve, kuris sutvėrei mus pagal savo panašumą
ir liepei mums ieškoti visų pirma kas gera, teisu ir gražu,
ypač dieviškajame asmenyje Tavo Viengimio Sūnaus Jėzaus Kristaus,
padėk mums, per šv. vyskupo ir daktaro Izidoriaus užtarimą,
kad mūsų naršymo internete metu kreiptume
mūsų rankas ir akis tik ten, kur Tau patinka,
ir turėtumėm meilės ir kantrybės tiems,
kuriuos ten sutiksime per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.
Šventasis Izidoriau, melski už mus!

do strony głównej

Badanie
Linki

Chór parafialny

 

Marianie w Londynie

 

Marianie w Polsce

 

Mariańskie duszpasterstwo powołań

 

www.fronda.pl 

 

Siostry Eucharystki o bł. J. Matulewiczu

 

 http://www.neplanuotasnestumas.lt