lt  pl
 

 
Katolickie Stowarzyszenie Polaków na Litwie

Katolickie Stowarzyszenie Polaków na Litwie.

 

Koło Katolickiego Stowarzyszenia Polaków na Litwie przy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP zostało założone w 1989 r.

Podstawowym jego celem wychowanie człowieka w duchu moralności katolickiej, świadomego swych obowiązków indywidualnych i społecznych przeciwdziałając chorobom moralnym: alkoholizmowi, narkomanii i In.

Te cele realizowane są poprzez organizowanie pielgrzymek do miejsc maryjnych n Litwie i poza jej granicami: w Polsce, Portugalii, Francji, Włoszech i in., konferencji, wieczorów twórczości religijnej, kolonii z Bogiem dla dzieci i młodzieży, poprzez zachowanie i szerzenie wiedzy o tradycjach Kościoła Katolickiego w powiązaniu z tradycjami ludowymi.

Od 1996 r. obowiązki prezesa Koła Katolickiego Stowarzyszenia w naszej parafii, a od 7 lat i w Zarządzie Głównym KSPL pełni Paulina Mielko.

Spotkania parafialnego koła odbywają się w każdą trzecią niedzielę miesiąca po sumie o godz. 13 w Sali katechetycznej kościoła.

 

Kontakt z p. Paulina Mielko: tel. 241 49 01 lub 8 651 87 668,e-mail: annam@vmail.lt

8b8fad95.gif

 

 

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Sėlių g. 17, Vilnius LT-08125, tel. +370 6 000 85 11

kunigasvytautas@gmail.com
Malda
Visagali amžinasis Dieve, kuris sutvėrei mus pagal savo panašumą
ir liepei mums ieškoti visų pirma kas gera, teisu ir gražu,
ypač dieviškajame asmenyje Tavo Viengimio Sūnaus Jėzaus Kristaus,
padėk mums, per šv. vyskupo ir daktaro Izidoriaus užtarimą,
kad mūsų naršymo internete metu kreiptume
mūsų rankas ir akis tik ten, kur Tau patinka,
ir turėtumėm meilės ir kantrybės tiems,
kuriuos ten sutiksime per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.
Šventasis Izidoriau, melski už mus!

do strony głównej

Badanie
Linki

Chór parafialny

 

Marianie w Londynie

 

Marianie w Polsce

 

Mariańskie duszpasterstwo powołań

 

www.fronda.pl 

 

Siostry Eucharystki o bł. J. Matulewiczu

 

 http://www.neplanuotasnestumas.lt