lt  pl
 

 
Żywy Różaniec

Przy kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Zwierzyńcu istnieje sześć kółek Różańcowych , pięć kobiecych i jedno męskie. Kiedy zostały założone pierwsze dwa nikt już nie pamięta, może nawet przed wojną. Następne zaczęły powstawać od 1 grudnia 1996 roku. Wtedy powstały następne dwa kółka. W ich składzie było po 15 kobiet. Każde kółko ma swego przewodniczącego:

  1. Benedykta Wojsiat - kółko imienia Serca Niepokalanej
  2. Jadwiga Baranowicz 
  3. Marysia Bernat - kółko Matki Nieustającej Pomocy
  4. Henryka Lepiejkienie - kółko Płomieniejącej Miłości
  5. Janina Kunicka - kółko Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
  6. Czesław Awgul
W 2002 roku Jan Paweł II dodał do różańca kolejnych pięć tajemnic Światła. Obecnie w składzie kółka jest 20 osób.

Do obowiązków kółka Różańcowego należy zmiana tajemniczek w pierwszą niedzielę miesiąca, odmawianie wspólnie Różańca w pierwszą niedzielę miesiąca po sumie, odwiedzanie chorych członków w szpitalu i w domu, uczestniczenie w pogrzebach członków i ich bliskich, zamawianie mszy za zmarłych członków, modlitwa z chorych, zamawianie wspólnej mszy św. w intencji kółek Różańcowych raz w miesiącu.

Spotykamy się w trzecią niedzielę miesiąca na wspólnym spotkaniu z Katolickim Stowarzyszeniem Polaków na Litwie i Rycerstwem Niepokalanej, gdyż duża część naszych członkiń działa i w Rycerstwie i w Stowarzyszeniu. Spotykamy się również w pierwszą niedzielę miesiąca po różańcu do omówienia ważnych spraw. Przewodniczący kółek są w stałym kontakcie i wspólnie omawiają różne sprawy.

W mojej Róży są ludzie starsi i chorzy, uczestniczą w niej od założenia. W ciągu 11 lat odeszły tylko 4 członkinie: dwie Pan Bóg powołał do siebie, dwie z powodu choroby.

Dziękuję Bogu, że mam tak dzielne kobiety i chciałabym modlić się z nim jak najdłużej.

 

Benedykta Wojsiat

 

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Sėlių g. 17, Vilnius LT-08125, tel. +370 6 000 85 11

kunigasvytautas@gmail.com
Malda
Visagali amžinasis Dieve, kuris sutvėrei mus pagal savo panašumą
ir liepei mums ieškoti visų pirma kas gera, teisu ir gražu,
ypač dieviškajame asmenyje Tavo Viengimio Sūnaus Jėzaus Kristaus,
padėk mums, per šv. vyskupo ir daktaro Izidoriaus užtarimą,
kad mūsų naršymo internete metu kreiptume
mūsų rankas ir akis tik ten, kur Tau patinka,
ir turėtumėm meilės ir kantrybės tiems,
kuriuos ten sutiksime per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.
Šventasis Izidoriau, melski už mus!

do strony głównej

Badanie
Linki

Chór parafialny

 

Marianie w Londynie

 

Marianie w Polsce

 

Mariańskie duszpasterstwo powołań

 

www.fronda.pl 

 

Siostry Eucharystki o bł. J. Matulewiczu

 

 http://www.neplanuotasnestumas.lt