lt  pl
 

 
Rycerze Niepokalanej

Od roku 1993 pani Maria Kubel odnowiła w naszej parafii Rycerstwo Niepokalanej. Pierwszym animatorem został Tadeusz Szwedowicz, dziś kapłan pracujący w parafii Rudiszki-Paluknie. Kolejnym animatorem była Zofia Łukina. Od roku 1995 animatorem jest mgr Jan Tankiewicz. Od tego czasu rycerze nawiązali dobre kontakty z braćmi franciszkanami z Miednik. Pieczę nad rycerzami sprawował wtedy o. Jarosław, który przybywał często do Wilna organizując jednodniowe rekolekcje dla Rycerzy. Odbywały się one w kościele na Zwierzyńcu, w Lazdynai albo rycerze przybywali do Miednik. Rokrocznie Rycerze pielgrzymowali również na skupienie do Ejszyszek i na Kalwarię Wileńską.

Obecnie Rycerze w okresie od początku Wielkiego Postu aż do listopada, w każdy pierwszy piątek miesiąca obchodzą stacje Męki Pańskiej w Kalwarii Wileńskiej. W ten sam piątek wieczorem od godz. 16.30 rozważają drogę krzyżową w naszym kościele. Odprawiana jest ona w intencji żywych i zmarłych Rycerzy, oraz biorących w niej udział. O godz. 18 sprawowana jest msza św. za pielgrzymów chodzących na Kalwarię oraz za Rycerzy i ich rodziny.

Dwa razy do roku, dla zdobycia odpustów, Rycerze pieszo pielgrzymują na schody Piłatowe przy kościele bernardyńskim. Odbywają także piesze pielgrzymki do Matki Bożej Ostrobramskiej. Także dwa razy do roku nawiedzają cmentarz na Rossie. Co roku pielgrzymują również na Górę Krzyży i do Szydłowa. Odwiedzają także święte miejsca w Polsce, Francji, Rzymie.

Rycerze pomagają sobie również wzajemnie. Odwiedzają się w chorobie, wspierają się w ciężkich chwilach, np. w czasie pogrzebów, modląc się za zmarłych (śpiewają egzekwie). Także w innych trudnych chwilach wspierają się modlitwami za konkretne osoby. W miarę możliwości pomagają sobie wzajemnie i finansowo. Rycerzy corocznie wspierali budowę Bazyliki w Licheniu. Do Niepokalanego banku danych są odsyłane modlitwy w określonych intencjach: różaniec, pacierz i inne. W Dniu Zadusznym Rycerze prowadzą śpiewany różaniec za zmarłych. Przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia wraz z innymi wspólnotami biorą udział w 40 Godzinnym Nabożeństwie.

W każdą trzecią niedzielę miesiąca Rycerze biorą udział w adoracji Najświętszego Sakramentu po sumie. Po niej odbywa się spotkanie z Katolickim Stowarzyszeniem Polaków na Litwie. Rycerstwo ściśle współpracuje z nim organizując coroczne spotkania opłatkowe na Boże Narodzenie i spotkania na Wielkanoc oraz pielgrzymki.

Rycerze biorą także aktywny udział w życiu parafii. Są członkami Bractwa Różańcowego. Śpiewają godzinki, biorą udział we wszystkich uroczystościach i ważnych spotkaniach np. powitanie biskupa. Pamiętają również o ważnych dniach naszych kapłanów: urodzinach, imieninach.

Oprócz tego Rycerze spotykają się w każdą ostatnią sobotę miesiąca w kościele ojców franciszkanów pw. Wniebowzięcia NMP na ulicy Trockiej, gdzie sprawowana jest msza św. i przyjmowani są nowi członkowie bractwa. Ojcowie franciszkanie organizują również spotkania bożonarodzeniowe i wielkanocne.

Opiekunem duchowym Rycerzy jest diak. Stanisław Mazur.

 

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Sėlių g. 17, Vilnius LT-08125, tel. +370 6 000 85 11

kunigasvytautas@gmail.com
Malda
Visagali amžinasis Dieve, kuris sutvėrei mus pagal savo panašumą
ir liepei mums ieškoti visų pirma kas gera, teisu ir gražu,
ypač dieviškajame asmenyje Tavo Viengimio Sūnaus Jėzaus Kristaus,
padėk mums, per šv. vyskupo ir daktaro Izidoriaus užtarimą,
kad mūsų naršymo internete metu kreiptume
mūsų rankas ir akis tik ten, kur Tau patinka,
ir turėtumėm meilės ir kantrybės tiems,
kuriuos ten sutiksime per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.
Šventasis Izidoriau, melski už mus!

do strony głównej

Badanie
Linki

Chór parafialny

 

Marianie w Londynie

 

Marianie w Polsce

 

Mariańskie duszpasterstwo powołań

 

www.fronda.pl 

 

Siostry Eucharystki o bł. J. Matulewiczu

 

 http://www.neplanuotasnestumas.lt