lt  pl
 

 
Bierzmowanie

Pomagamy młodzieży w przygotowaniu się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Bierzmowanie mogą przyjąć ci, którzy ukończyli 15 lat oraz byli już u pierwszej spowiedzi. 

Nadto wymagamy by:

  • uczestniczyli w katechezie szkolnej,
  • brali udział w cotygodniowych katechezach w naszym kościele,
  • uczestniczyli we mszy św. niedzielnej w naszym kościele.

Ci którzy zechcą spełnić te wymagania zgłaszają się we wrześniu do kancelarii parafialnej.

Dorosłych przygotowujemy do bierzmowania indywidualnie lub w grupie w miesiącu marcu lub kwietniu.

 

Sakrament bierzmowania jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. 

Wymagany jest jeśli chce się być rodzicem chrzestnym oraz przyjąć sakrament małżeństwa.

 

 W sprawie przygotowania dorosłych należy się zwrócić do ks. Proboszcza 8 600 08511.

 

b005.jpgb034.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej zdjęć z Bierzmowania 2013

 

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Sėlių g. 17, Vilnius LT-08125, tel. +370 6 000 85 11

kunigasvytautas@gmail.com
Malda
Visagali amžinasis Dieve, kuris sutvėrei mus pagal savo panašumą
ir liepei mums ieškoti visų pirma kas gera, teisu ir gražu,
ypač dieviškajame asmenyje Tavo Viengimio Sūnaus Jėzaus Kristaus,
padėk mums, per šv. vyskupo ir daktaro Izidoriaus užtarimą,
kad mūsų naršymo internete metu kreiptume
mūsų rankas ir akis tik ten, kur Tau patinka,
ir turėtumėm meilės ir kantrybės tiems,
kuriuos ten sutiksime per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.
Šventasis Izidoriau, melski už mus!

do strony głównej

Badanie
Linki

Chór parafialny

 

Marianie w Londynie

 

Marianie w Polsce

 

Mariańskie duszpasterstwo powołań

 

www.fronda.pl 

 

Siostry Eucharystki o bł. J. Matulewiczu

 

 http://www.neplanuotasnestumas.lt