lt  pl
 

 
Pierwsza Komunia Św. i spowiedź

Pomagamy dzieciom przygotować się do pierwszej spowiedzi, do przyjęcia Pierwszej Komunii Św. a także do wstąpienia do Różańca i Szkaplerza. Dzieci mają:

-uczestniczyć w katechezie szkolnej,

-uczestniczyć raz w tygodniu w katechezie przy kościele,

-brać udział we mszy św. niedzielnej w naszym kościele o godz. 8.30,

Dzieci, które chcą spełnić te wymagania rejestrują się w zakrystii w miesiącu wrześniu.

Katechezy dla dzieci przygotowujących się w naszej parafii do I Komunii w. w jęz. polskim odbywają się w soboty o godz. 11.30, w jęz. rosyjskim o godz. 13.00 w zakrystii po prawej stronie.

 


Dorosłych do spowiedzi i Pierwszej Komunii Świętej przygotowujemy indywidualnie. Dokładniejsze informacje u ks. Proboszcza.

 

 

 

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Sėlių g. 17, Vilnius LT-08125, tel. +370 6 000 85 11

kunigasvytautas@gmail.com
Malda
Visagali amžinasis Dieve, kuris sutvėrei mus pagal savo panašumą
ir liepei mums ieškoti visų pirma kas gera, teisu ir gražu,
ypač dieviškajame asmenyje Tavo Viengimio Sūnaus Jėzaus Kristaus,
padėk mums, per šv. vyskupo ir daktaro Izidoriaus užtarimą,
kad mūsų naršymo internete metu kreiptume
mūsų rankas ir akis tik ten, kur Tau patinka,
ir turėtumėm meilės ir kantrybės tiems,
kuriuos ten sutiksime per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.
Šventasis Izidoriau, melski už mus!

do strony głównej

Badanie
Linki

Chór parafialny

 

Marianie w Londynie

 

Marianie w Polsce

 

Mariańskie duszpasterstwo powołań

 

www.fronda.pl 

 

Siostry Eucharystki o bł. J. Matulewiczu

 

 http://www.neplanuotasnestumas.lt