lt  pl
 

 
Chrzest

chrzest2.jpg

Dzieci

W sprawie chrztu dzieci należy się zgłosić wcześniej. Należy przynieść akt urodzenia dziecka oraz imiona i nazwiska przyszłych chrzestnych spisane z paszportu. Rodzicami chrzestnymi mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Przed chrztem należy wysłuchać nauki przygotowującej do chrztu dla rodziców i przyszłych chrzestnych.  

W najbliższym czasie nauki dla chrzestnych i rodziców:  ...

Chrzest sprawowany jest albo w sobotę o godz. 12, 14 lub 16 w jęz. polskim lub w czasie sumy o godz. 13 w druga i czwartą niedzielę miesiąca. 

Dorośli

Dorosłych przygotowujemy do chrztu indywidualnie lub w małych grupach. Dorośli przyjmują chrzest w Wielką Sobotę. W wypadku konieczności chrzest udzielany jest w innym terminie. Dokładniejsze informacje u proboszcza tel.  8 600 08511.

 

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Sėlių g. 17, Vilnius LT-08125, tel. +370 6 000 85 11

kunigasvytautas@gmail.com
Malda
Visagali amžinasis Dieve, kuris sutvėrei mus pagal savo panašumą
ir liepei mums ieškoti visų pirma kas gera, teisu ir gražu,
ypač dieviškajame asmenyje Tavo Viengimio Sūnaus Jėzaus Kristaus,
padėk mums, per šv. vyskupo ir daktaro Izidoriaus užtarimą,
kad mūsų naršymo internete metu kreiptume
mūsų rankas ir akis tik ten, kur Tau patinka,
ir turėtumėm meilės ir kantrybės tiems,
kuriuos ten sutiksime per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.
Šventasis Izidoriau, melski už mus!

do strony głównej

Badanie
Linki

Chór parafialny

 

Marianie w Londynie

 

Marianie w Polsce

 

Mariańskie duszpasterstwo powołań

 

www.fronda.pl 

 

Siostry Eucharystki o bł. J. Matulewiczu

 

 http://www.neplanuotasnestumas.lt