lt  pl
 

 
Historia

baznycia.jpgHistoria kościoła i parafii 

      1907 władze miasta przekazują ziemię pod budowę kościoła. 

1911 - początek prac przy budowie kościoła,którym przewodzi im proboszcz kościoła św. Rafała Jan Adamowicz. kościół ma formę krzyża romańskiego o długości 50 m., szerokości 32 m.i wysokości 23 m.

1914 - wymurowano ściany, a dalsze prace przerwał wybuch I wojny światowej.

1923 - bp Jerzy Matulewicz utworzył parafię i określił jej granice. W czasie probostwa ks. Aniceta Butkiewicza do 1925 r. wymurowano sklepienia, wytynkowano i wybielono ściany. Z powodu kryzysu ekonomicznego (około roku 1930), strat wojennych i II wojny światowej nie zostały dobudowane wieże.

1956 - bp Julian Stapanawiczius konsekrował kościół, który był czynny bez przerwy.

1969 – 1990 proboszczem był ks. Stanisław Lidys: wyposażył kościół w prezbiterium, główny ołtarz, witrażowe obrazy św. Kazimierza, św. Cecylii i bł. Jerzego Matulewicza /pracom przewodniczył Zigmantas Laurinaitis/, uporządkowano teren wokół kościoła.

1994 - kard. Audrys Baczkis powierzył parafię pod opiekę duszpasterską Księżom Marianom.

1994-1998 - proboszcz ks. Stanisław Puidokas; w nawach bocznych zamontowano witraże przedstawiające tajemnice różańcowe.

1998-2004 - proboszcz ks. Kęstutis Brilius; wyremontowano pomieszczenia pomocnicze i ogrzewanie.

Od 2004 r. do 2015 r. proboszczem był ks. Stasys Puidokas, wikarymi byli ks. Paweł Chudzik i ks. Tomas Miliauskas, rezydentem: ks. Vaclovas Aliulis.

Od 2015 r. proboszczem jest ks. Vytautas Rapalis; wikarym ks. Viktor Kudriašov, rezydentami: ks. Liudvikas Liutkevičius, ks. Aloyzas Volskis.

 

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Sėlių g. 17, Vilnius LT-08125, tel. +370 6 000 85 11

kunigasvytautas@gmail.com
Malda
Visagali amžinasis Dieve, kuris sutvėrei mus pagal savo panašumą
ir liepei mums ieškoti visų pirma kas gera, teisu ir gražu,
ypač dieviškajame asmenyje Tavo Viengimio Sūnaus Jėzaus Kristaus,
padėk mums, per šv. vyskupo ir daktaro Izidoriaus užtarimą,
kad mūsų naršymo internete metu kreiptume
mūsų rankas ir akis tik ten, kur Tau patinka,
ir turėtumėm meilės ir kantrybės tiems,
kuriuos ten sutiksime per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.
Šventasis Izidoriau, melski už mus!

do strony głównej

Badanie
Linki

Chór parafialny

 

Marianie w Londynie

 

Marianie w Polsce

 

Mariańskie duszpasterstwo powołań

 

www.fronda.pl 

 

Siostry Eucharystki o bł. J. Matulewiczu

 

 http://www.neplanuotasnestumas.lt