lt  pl
 

 
Litania do św. Jana Pawła II

bl_jan_pawel_ii.jpg

Litania do św. Jana Pawła II

 

Kyrie eleison, Christe eleison,

Kyrie eleison

Ojcze Niebieski, bogaty w miłosierdzie – zmiłuj się nad nami.

Jezusie Nazareński, Odkupicielu człowieka

Duchu Boży, Panie i Dawco życia

Karolu Józefie z Wadowic – módl się za nami.

Pasterzu Miłosierdzia

Sługo Służebnicy Pańskiej

Cały oddany Matce Jezusa

Synu wolnej Polski

Człowieku święty w świecie

Uczniu wieszczów i robotników

Powołany do służby w Kościele

Dziedzicu historii królewskiej

Przyjacielu mądrej młodzieży

Nauczycielu filozofów

Mistrzu teologów

Kapłanie i biskupie krakowski

Przewodniku po górach i na wodzie

Gościu środowiska rodzinnego

Wychowawco narzeczonych i małżonków

Przyjacielu młodzieży

Świadku Soboru Watykańskiego II

Książę Kościoła katolickiego

Współpracowniku Prymasa Tysiąclecia

Wybrany „z dalekiego kraju"

Następco rzymski św. Piotra

Pielgrzymie pokoju i jedności

Nadziejo młodzieży chrześcijańskiej

Otwarty na innego człowieka

Zraniony nienawiścią

Solidarny z cierpiącymi

Znaku duchowej wolności

Promieniu ojcostwa

Miłośniku piękna

Bracie artystów i nauczycieli

Ikono modlitwy

Ofiarniku Eucharystii

Budowniczy mostów pojednania

Mężu opatrznościowy polityki

Proroku nowej ewangelizacji

Apostole cywilizacji miłości

Mistrzu dialogu i słuchania

Strażniku wiary ewangelicznej

Poeto słowa o Słowie Wcielonym

Zapraszający w progi nadziei

Odważny w cierpieniu

Spokojny w umieraniu

Otoczony świętymi

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Boże Ojcze, który dałeś światu na progu Trzeciego Tysiąclecia Wcielenia Twojego Syna św. Jana Pawła II, Piotra naszych czasów, i obdarowałeś nas jego pasterską mądrością i ojcowską dobrocią, spraw prosimy, aby jego orędownictwo za nami w niebie, uprosiło Kościołowi wierność Ewangelii miłości. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Sėlių g. 17, Vilnius LT-08125, tel. +370 6 000 85 11

kunigasvytautas@gmail.com
Malda
Visagali amžinasis Dieve, kuris sutvėrei mus pagal savo panašumą
ir liepei mums ieškoti visų pirma kas gera, teisu ir gražu,
ypač dieviškajame asmenyje Tavo Viengimio Sūnaus Jėzaus Kristaus,
padėk mums, per šv. vyskupo ir daktaro Izidoriaus užtarimą,
kad mūsų naršymo internete metu kreiptume
mūsų rankas ir akis tik ten, kur Tau patinka,
ir turėtumėm meilės ir kantrybės tiems,
kuriuos ten sutiksime per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.
Šventasis Izidoriau, melski už mus!

do strony głównej

Badanie
Linki

Chór parafialny

 

Marianie w Londynie

 

Marianie w Polsce

 

Mariańskie duszpasterstwo powołań

 

www.fronda.pl 

 

Siostry Eucharystki o bł. J. Matulewiczu

 

 http://www.neplanuotasnestumas.lt