lt  pl
 

 
Parapijos skelbimai
Vartotojų vertinimas: / 300
PrastasGeriausias 


Parapijos skelbimai  

 1. Pamaldos  lapkričio 1 d. (Visų Šventųjų iškilmė) vyks sekmadienio tvarka.

2. Lapkričio 2 d. (Vėlinės) už mirusius šv. Mišios bus aukojamos 17.00 val. lenkų k. (procesija - 16,30) ir 18.00 val. lietuvių k. (procesija po šv. Mišių).

3. Spalio mėnesį Rožinio malda mūsų bažnyčioje – šiokiadieniais prieš šv. Mišias. Lietuvių k. – 17,30, lenkų k. – 16,30.

4. Lapkričio 4 d. 17,00 val. melsimės už mirusius nuo priklausomybių. Šv. Mišias aukos "Aš Esu" bendruomenės vadovas kun. K. Dvareckas, po Mišių kviesiantis dalyvauti "Vilties liepsnos" akcijoje ir palaikyti tuos, kurie vis dar kenčia nuo priklausomybių, bet žengia nelengvu ir neretai skausmingu sveikimo keliu. https://www.facebook.com/events/1912512892171038/

5. Kiekvieną sekmadienį mūsų bažnyčioje po 17,00 val. šv. Mišių vyksta Švč. Sakramento adoracija, Viešpaties šlovinimas giesme ir malda, yra galimybė atlikti išpažintį ar pasikalbėti su kunigu, meldžiamasi užtarimo malda. Tarnauja parapijos užtarimo maldos ir šlovinimo grupė "Jesės atžala".

6.  Mūsų parapijoje yra savanorių, lankančių namuose žmones, kuriems reikalinga pagalba. Dalis jų dalyvavo VA Carito organizuotuose "Artumo" programos mokymuose ir nori konkrečiai padėti sergantiems, neįgaliems bei vyresnio amžiaus žmonėms, vargstantiems ir trokštantiems pagalbos. Jei žinote apie tokius parapijiečius, kviečiame paskambinti parapijos Carito tel.: +370 624 23367. Taip pat kviečiame atsiliepti ir tuos, kurie nori ir gali padėti kitam žmogui bei dovanoti jam dalelę laiko bendrystei, tapdamas mūsų parapijos Carito "Artumo" programos savanoriu, kviečiame kreiptis anksčiau nurodytu tel. nr.

7. Maloniai kviečiame apsilankyti mūsų parapijos facebook puslapyje: Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija


 

Vilniaus Švč. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Parapija Sėlių g. 17, Vilnius LT-08125, tel. +370 6 000 85 11

kunigasvytautas@gmail.com
Pamaldų tvarka

Sekmadieniais

830 (PL)

1000 (LT)

1130 (LT) suma

1300 (PL) suma

1700 (LT) 

Šeštadieniais

930  ir 1700 (PL)

1030   ir 1800  (LT)

Šiokiadieniais

1700 (PL)

1800 (LT)

Malda
Visagali amžinasis Dieve, kuris sutvėrei mus pagal savo panašumą
ir liepei mums ieškoti visų pirma kas gera, teisu ir gražu,
ypač dieviškajame asmenyje Tavo Viengimio Sūnaus Jėzaus Kristaus,
padėk mums, per šv. vyskupo ir daktaro Izidoriaus užtarimą,
kad mūsų naršymo internete metu kreiptume
mūsų rankas ir akis tik ten, kur Tau patinka,
ir turėtumėm meilės ir kantrybės tiems,
kuriuos ten sutiksime per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.
Šventasis Izidoriau, melski už mus!